Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2023 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2023 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2023 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  navrh_vzn_obce_pecovska_nova_ves_o_ciastocnych_uhradach_v_skolach