Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2024 o poskytnutí finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2024 o poskytnutí finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2024 o poskytnutí finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

v súbore pdf  navrh_vzn_obce_pecovska_nova_ves_22024_o_financom_prispevku_pri_nastupe_na_povinnu_skolsku_dochadzku