Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2024 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení VZN č. 3/2022

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 3/2024 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení VZN č. 3/2022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pečovská Nová Ves č. 3/2024 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby

v súbore pdf  navrh_vzn_obce_pecovska_nova_ves_32024_o_socialnych_sluzbach