Návrh záverečného účtu Obce Pečovská Nová Ves za rok 2023