Návrhy cestovných poriadkov ŽSR pre obdobie platnosti 2021/2022 na pripomienkovanie

Návrhy cestovných poriadkov ŽSR pre obdobie platnosti 2021/2022 na pripomienkovanie

Odbor Dopravy Úradu PSK zasiela na pripomienkovanie Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2021/2022.

Ak máte pripomienky k danému dokumentu, prosím Vás, aby ste svoje podnety vložili do Formulára na zmenu návrhu GVD – Žiadateľ (súčasť prílohy) a zaslali na tento mail (Lukas.Jaklovsky@vucpo.sk) do 17.6.2021 – 12:00. Doručené Formuláre po danom termíne nebudú akceptované.

Návrhy cestovných poriadkov ŽSR 2021/2022

Formulár na zmenu návrhu GVD_Žiadateľ