Multifunkčné ihrisko

A A A

Prevádzkové hodiny MI:
Pondelok – Piatok mimo prázdnin a sviatkov
08.00 hod. – 15.00 hod. žiaci ZŠ, MŠ; individuálne rezervovanie pre záujemcov
15.00 hod. – 18.00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov
18.00 hod. – 21.00 hod. verejnosť – záujemcovia nad 18 rokov (prednostne kolektívne športy
Sobota – Nedeľa vždy a Pondelok – Piatok počas prázdnin a sviatkov
08.00 hod. – 14.00 hod. individuálne rezervovanie pre záujemcov
14.00 hod. – 18.00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov
18.00 hod. – 21.00 hod. verejnosť – záujemcovia nad 18 rokov (prednostne kolektívne športy
Nájomné za MI 

Nohejbal………………………5€ /hodinu

Tenis……………………………5€/hodinu

Basketbal……………………..5€/hodinu

Volejbal………………………..5€/hodinu

Futbal…………………………..5€/hodinu

Hádzaná………………………..5€/hodinu

osvetlenie……………………..3€/hodinu

Žiaci ZŠ, MŠ a deti a mládež do 18 rokov bez poplatku, ale len vo vyhradenom čase.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa :

Obec Pečovská Nová Ves,   tel. kontakt : 051/4583 121,  e-mail: obec@pecovska.sk

Správca:

Radoslava Vrábľová

tel.kontakt:  0911 656 606, 0911 656466

e-mail: jan.vrabel@gmail.com

Prevádzkový poriadok detského ihriska Roveň