Aktivita 1: Zdravšia komunita / Acitivty 1: Healthier community

Workshopy o osobnej hygiene pre matky s deťmi

V dňoch 22.3.2024, 22.3.2024, 05.04.2024 a 08.04.2024 boli v priestoroch novovybudovaného Hygienického centra a neďalekého komunitného centra zorganizované 4 workshopy pre matky s deťmi z neďalekého rómskeho osídlenia, ktoré boli zamerané na osobnú hygienu.

 • Matkám aale aj ich deťom boli odprezentované témy ako:
 • Význam osobnej hygieny pre matky a detí
 • Dôležitosť osobnej hygieny pre fyzické a psychické zdravie
 • Ako by si matky mali udržiavať osobnú hygienu (sprchovanie, čistenie zubov, hygiena rúk)
 • Rozdiely v osobnej hygiene pre rôzne vekové kategórie (novorodenci, batoľatá, predškoláci)
 • Ako zaviesť rutiny osobnej hygieny u detí.
 • Bezpečné postupy kúpania pre rôzne vekové skupiny
 • Boj proti parazitom ako sú vši a hnidy
 • Prevencia šíreniu žltačky
 • Ako riešiť problémy s kožou ako je vyrážka od plienok a ekzém
 • Vplyv hygieny na celkové zdravie a rozvoj dieťaťa
 • A iné

Štyroch workshopov sa zúčastnilo celkovo 120 účastníkov.

Manuál -Osobná hygiena pre matky s deťmi