Aktivita 2: Hýbme sa od mala / Acitivty 2: Let’s move from childhood

Skvalitnenie podmienok pre prácu futbalového klubu TJ Slovan Pečovská Nová Ves

V mesiac november 2022 sme začali v rámci realizácie projektovej aktivity č. 2 „”Hýbme sa od mala” – pohybové aktivity ako prevencia chorôb a sociálneho vylúčenia” s realizáciučiastkovej aktivity Skvalitnenie podmienok pre prácu futbalového klubu TJ Slovan Pečovská Nová Ves.

Futbalový klub je jednýmz obecných centier, ktoré sa venuje práci s členmi marginalizovanje komunity v obci. Deti z tejto kumunity pracujú inkluzívne v rámci futbalových tréningov spolu s deťmi z majority a následne spoločne reprezentujú obec.

Od mesiaca 11/2022 boli zamestnaní 3 trenéri, ktorí pracujú s deťmi a mládežou – v rámci tréningov a v rámci zápasov, či turnajov – páni Tomáš Tall, Miloš Albert a Radovan Albert.

V rámci projektu boli pre skvalitnenie prípravy obstarané aj tréningové pomôcky. Obstarané boli aj dresy, trenírky, štucne, teplákové súpravy a vaky pre malých futbalistov.