Cena starostu obce

A A A

Cena starostu obce sa udeľuje od roku 2011 počas Pečovskonovoveského jarmoku osobnostiam, ktoré sa svojou činnosťou výraznou mierou podieľali na rozvoji obce.

 

14. Pečovskonovoveský jarmok – 26. augusta 2011

cenu starostu obce získali:

vdp. Vojtech Kmec, in memoriam – za rozvoj obce a evanjelizáciu jej občanov

Ing. Michal Bittner – za zásluhy o rozvoj obce

Ján Antol – za zásluhy o rozvoj obce a dlhoročnú činnosť v DHZ

Štefan Leššo – za zásluhy o rozvoj obce a dlhoročnú činnosť v DHZ

Marek Mihok – za šírenie dobrého mena obce v oblasti podnikateľskej činnosti

Anton Gargalík – za šírenie dobrého mena obce v oblasti podnikateľskej činnosti

 

15. Pečovskonovoveský jarmok – 1. septembra 2012

cenu starostu obce získali:

Pavol Cicman ml. – za šírenie dobrého mena obce v oblasti športu

Andrej Červeňák – za zásluhy pri výstavbe a rozvoji obce

Jozef Béreš – za celoživotný prínos pri výstavbe a rozvoji obce

16. Pečovskonovoveský jarmok – 31. augusta 2013

cenu starostu obce získali:

Mgr. Viera Horňáková – za zásluhy o rozvoj a zviditeľnenie našej obce

Bartolomej Vysocký – za zásluhy o rozvoj a zviditeľnenie našej obce

doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc. – za zásluhy o rozvoj a zviditeľnenie našej obce

 

17. Pečovskonovoveský jarmok – 30. augusta 2014

cenu starostu obce získali:

Andrej Petruš – za poslaneckú činnosť a zásluhy pri zveľaďovaní obce

Mgr. Jozef Hanušovský – za reprezentáciu obce a šírenie jej dobrého mena v oblasti športu

 

18. Pečovskonovoveský jarmok – 28. augusta 2015

cenu starostu obce získali:

Jaroslav Baňas – za zásluhy o rozvoj obce

Adam Woś -za podporu cezhraničnej spolupráce

 

19. Pečovskonovoveský jarmok – 27. augusta 2016

cenu starostu obce získali:

Mária Čekanová- za činnosť v miestnej organizácii Únie žien Slovenska

Veronika Želinská- za činnosť v miestnej organizácii Klubu dôchodcov

 

                                                    20. Pečovskonovoveský jarmok – 27. augusta 2017

cenu starostu obce získali:

Lýdia Karaffová- za dlhoročnú činnosť v miestnom spolku Červeného kríža

Terézia Bočkaiová- za dlhoročnú činnosť pri vedení matriky v obci

 

                                              21. Pečovskonovoveský jarmok – 24. augusta 2018

cenu starostu obce získali:

Jaroslav Želinský – za dlhoročnú činnosť v obecnom zastupiteľstve

Únia žien- za dlhoročnú činnosť a pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci