Obecná knižnica

Výpožičná doba obecnej knižnice, Hlavná 33:

Pondelok
Utorok 13:30-17:00
Streda
Štvrtok 13:30-17:00
Piatok
Sobota
Nedeľa

Knižničné poplatky: 

Ročný registračný poplatok: – pre žiakov základnej školy …………………….0,50 €

dospelí ……………………………………………………………………………………………… 1,00 €

občania s preukazom ZŤP ……………………………………………………………………0,50 €

za internetové služby …………………………………………………………………………..0,50 €/hodina

1. upomienka ……………………………………………………………… 0,30 €

2. upomienka ……………………………………………………………… 1,00 €

3. upomienka ……………………………………………………………… 2,00 €

knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Pečovskej Novej Vsi