Základná a materská škola

IMG_7123adresa: 

Školská 459/12,

082 56 Pečovská Nová Ves

e-mail: zssmspecovska@gmail.com

 

riaditeľ: PaedDr. Katarína Sačková
tel. kontakt:
0911 566 303
zástupkyňa riaditeľa : 
RNDr. Gabriela Petríková
tel. kontakt: 0911 366 303

zástupkyňa riaditeľa pre MŠ:  Mgr. Andrea Kandrová

tel. kontakt: 0911 930 462

oficiálna stránka školy:    www. pecovska.edupage.org