Základné informácie

samosprávny kraj: Prešovský  pecovska_nova_ves

okres: Sabinov

IČO: 00327590

kód obce: 525 006

počet obyvateľov: 2625

rozloha: 1175 ha

Obec leží v údolí riek Torysa a Ľutinka, v nadmorskej výške 345 m n. m. Je lokalizovaná na križovatke štátnej cesty I. kategórie v smere Prešov – Stará Ľubovňa. Pečovská Nová Ves má bohatú históriu. Jej založenie sa predpokladá pred 11. storočie. Prvá doposiaľ známa písomná zmienka o obci je z roku 1248. Už vtedy viedla obcou krajinská cesta, tiahnúca sa údolím Torysy na Poľsko. V súpise pamiatok sa uvádza 6 nehnuteľných kultúrnych pamiatok (kaštiele a kúrie), ktoré boli postavené v 16. – 19. storočí. Terajší pôvodne renesančný kostol zasvätený sv. Ondrejovi, bol postavený v druhej polovici 16. storočia. Vychádzajúc z patrocínia miestneho kostola, aj v obecnom erbe je vyobrazený muž (sv. Ondrej) so základnými atribútmi – knihou a v pravom hornom rohu je kríž.

Pečovská Nová Ves je lokalizovaná na križovatke štátnej cesty I. kategórie č. 68 Prešov – Stará Ľubovňa. Cesta I. kategórie č. 68 spája (ako druhý variant) Košice a Prešov s rádovo najvyššie atraktívnym územím (z hľadiska cestovného ruchu) u nás – Vysokými Tatrami. K veľkým výhodám patrí bezprostredná blízkosť hospodársky veľmi atraktívneho Sabinova, ktorý je vzdialený od obce 4 km. Od mesta Prešov Pečovskú Novú Ves delí vzdialenosť 25 km. Mesto Lipany je vzdialené 8 km. Stará Ľubovňa 46 km a Košice 59 km. Pečovskou Novou Vsou prechádza jednokoľajová železničná trať č. 447 Kysak – Plaveč – Muszyna, ktorá tvorí južnú hranicu intravilánu.

Obec sa nachádza na území bývalej Šarišskej župy, v severozápadnej časti prešovského regiónu. Dĺžka jej katastrálnych hraníc je 15 km, samotný kataster má rozlohu 1175 ha. Pečovská Nová Ves je strediskové sídlo miestneho významu. Jeho spádové územie zaberá priestor, ktorý tvoria katastre obcí Jakubova Voľa, Červenica, Hanigovce, Jakovany, Ľutina a Olejníkov. Pečovská Nová Ves spolu s niekoľkými priľahlými obcami sú zaradené do urbanizačného priestoru obvodného významu sídla Sabinova. Samotný intravilán Pečovskej Novej Vsi sa rozkladá na 218 ha, čo je 18,6 % z rozlohy katastra. Jeho poloha voči vlastnému katastrálnemu územiu je mierne západne excentrická. Obec má z geomorfologického hľadiska nivnoterasovú polohu ako ďalších 15 obcí. Z hydrogeografického hľadiska územie leží celé v povodí rieky Torysy, ktorá z neho priberá ľavostranné prítoky Ľutinku, Ginoc a miestny potok. Výškový rozdiel na území obce je 335 m. Najnižšia časť sa nachádza na juhovýchodnom okraji katastra – má výšku 325 m n. m. Je to miesto, ktorým preteká Torysa. Najvyššie položené miesta sa nachádzajú na Bachurni. Ich nadmorská výška sa pohybuje na úrovni približne 660 m n. m.