CSS Pečovská Nová Ves s.r.o.

A A A

Zakladateľská listina CSS Pečovská Nová Ves s.r.o. v súbore pdf zakladatelska listina

Zverejňovanie podľa novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011.

ZMLUVY 2017

Dodatok č. 1 o predčasnom ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov dodatok1_k_najomnej_zmluve_css uzavretý 09.01.2017, zverejnený 09.01.2017

ZMLUVY 2016

Zmluva o vedení účtovníctva  zmluva o vedeni uctovnictva uzavretá 08.03.2016, zverejnená 08.03.2016

FAKTÚRY 2024

faktura_124_css UEC services s.r.o. Prešov – účtovná závierka r. 2023 – na sumu 100,00 € – uhradená 17.04.2024

FAKTÚRY 2020

faktura_0120_css UEC services s.r.o. Prešov – účtovná závierka r. 2019 – na sumu 90,00 € – uhradená 30.03.2020

FAKTÚRY 2019

faktura_0119_css  UEC services s.r.o. Prešov – účtovná závierka r. 2018 – na sumu 80,00 € – uhradená 07.03.2019

FAKTÚRY 2017

faktura_012017_css UEC services s.r.o. Prešov – uzavretie účtovníctva roku 2016 – na sumu 80,00 € – uhradená 20.04.2017

FAKTÚRY 2016

css faktury 1.1-28.1.2016

css faktury 1.2-29.2.2016

css faktury 1.5-31.5.2016

css faktury 1.9.-30.9.2016

faktura_css_516  Advokátska kancelária Mgr. Miroslav Baláž Prešov – zápis zmien v obchodnej spoločnosti – uhradená 29.12.2016

ZMLUVY 2015

Zmluva o dielo č. 1/2015 – Michal Petrík – STAV-PET Lipany

Zmluva o dielo – vypracovanie žiadosti o NFP – Ekoslov Consulting s.r.o. Prešov

Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku – Obec Pečovská Nová Ves

Zmluva o bežnom účte – Prima banka Slovensko, a.s.

FAKTÚRY 2015