Voľby a referendá

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky na deň 29. februára 2020

Informácie pre voliča – voľby do NR SR 2020

Voľba poštou pre voľby do NR SR 2020 voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR  v súbore .docx

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR  v súbore .odt

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do NR SR 2020

Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29.02.2020 za obec Pečovská Nová Ves

 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2019

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu na deň 25. mája 2019

Informácie pre voliča – voľby do EP 2019

Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do EP 2019 v súbore .docx

Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do EP 2019  v súbore .odt

Utvorenie volebných okrskov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu konaných dňa 25.05.2019 za obec Pečovská Nová Ves

 

 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2019

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky na deň 16. marca 2019 – deň konania druhého kola 30. marca 2019

Informácie pre voliča – voľby prezidenta SR 2019

Utvorenie volebných okrskov pre voľby prezidenta SR 2019

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky – 16. marca 2019

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky dňa 16.03.2019 za obec Pečovská Nová Ves

Výsledky hlasovania v II. kole volieb prezidenta Slovenskej republiky konanom dňa 30.03.2019 za obec Pečovská Nová Ves

 

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2018

Informácie pre voliča – komunálne voľby 2018

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na 10. novembra 2018

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy

Prevzatie kandidátnych listín

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva – Ľudovít Straka, Ing. 

Oficiálne výsledky komunálnych volieb v obci Pečovská Nová Ves

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2017

Výsledky hlasovania vo voľbách do VÚC 2017 v obci Pečovská Nová Ves

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva – volebný obvod č. 8

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Zverejnenie elektronickej adresy

Zoznam obcí podľa volebných obvodov

Oznámenie o volebných obvodoch

Informácie pre voliča

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA V REFERENDE 

referendum 2010

referendum 2015

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA V PREZIDENTSKÝCH VOĽBÁCH

volba_prezidenta_2009_1_kolo

volba_prezidenta_2009_2_kolo

volba_prezidenta_2014_1_kolo

volba_prezidenta_2014_2_kolo

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO NRSR

volby_nrsr_2006

volby_nrsr_2010

volby_nrsr_2012

volby_nrsr_2016

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV VUC

volby_vuc_2005

volby_vuc_2009_1_kolo

volby_vuc_2009_2_kolo

volby_vuc_2013

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

volby_ep_2009

volby_ep_2014