Voľby a referendá

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu na sobotu 8. júna 2024

Informácie pre voliča – Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Informácie pre voliča na tomto linku  https://www.minv.sk/?ep24-info1sk

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a v jazykoch národnostných menšín na tomto linku  http://www.minv.sk/?ep-vzory1

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v Pečovskej Novej Vsi vo voľbách do Európskeho parlamentu konaných dňa 8.6.2024

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2 v Pečovskej Novej Vsi vo voľbách do Európskeho parlamentu konaných dňa 8.6.2024

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu konaných dňa 8.6.2024 v obci Pečovská Nová Ves

 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 23. marca 2024 – deň konania druhého kola na sobotu 6. apríla 2024

Informácie pre voliča – Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky na tomto linku  https://www.minv.sk/?p24-info11

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky na tomto linku  https://www.minv.sk/?p24-info12

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta SR 2024

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2024

Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23. marca 2024

Informácia o kandidátoch na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v Pečovskej Novej Vsi vo voľbách prezidenta SR konaných dňa 23.3.2024

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2 v Pečovskej Novej Vsi vo voľbách prezidenta SR konaných dňa 23.3.2024

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky konaných dňa 23.3.2024 v obci Pečovská Nová Ves

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v Pečovskej Novej Vsi vo voľbách prezidenta SR konaných dňa 6.4.2024 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2 v Pečovskej Novej Vsi vo voľbách prezidenta SR konaných dňa 6.4.2024

Výsledky hlasovania v II. kole volieb prezidenta Slovenskej republiky konanom dňa 6.4.2024 v obci Pečovská Nová Ves

 

 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2023

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky na sobotu 30. septembra 2023

Informácie pre voliča – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR 2023

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie  žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v obci Pečovská Nová Ves vo voľbách do NR SR 30.9.2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2 v obci Pečovská Nová Ves vo voľbách do NR SR 30.9.2023

 

REFERENDUM 2023

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda na sobotu 21. januára 2023

Informácie pre voliča pre referendum konané 21.1.2023

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre referendum konané 21.1.2023

Zverejnenie adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou pre referendum konané 21.1.2023

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia v súbore .docx

Žiadosť o voľbu poštou pre referendum v roku 2023 voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky v súbore .docx

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum v roku 2023 v súbore .docx

Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum konané 21.1.2023

Výsledky hlasovania v referende konanom 21.1.2023 v obci Pečovská Nová Ves

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2022

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra 2022

Informácie pre voliča – voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Odvolanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie po dobu čerpania dovolenky v dňoch od 20.8.2022 do 28.8.2022

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie počas obdobia od 20.8.2022 do 28.8.2022

Zverejnenie elektronickej adresy

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb

Utvorenie volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie

Zverejnenie telefonického kontaktu na podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania oprávnených voličov

Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2022 v obci Pečovská Nová Ves

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2022

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra 2022

Informácie pre voliča – voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Zverejnenie elektronickej adresy

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb

Utvorenie volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  2022 a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 2022 – volebný obvod č. 8

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie

Zverejnenie telefonického kontaktu na podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania oprávnených voličov

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja 2022, ktorí sa vzdali kandidatúry

 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky na deň 29. februára 2020

Informácie pre voliča – voľby do NR SR 2020

Voľba poštou pre voľby do NR SR 2020 voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR  v súbore .docx

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR  v súbore .odt

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do NR SR 2020

Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29.02.2020 za obec Pečovská Nová Ves

 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2019

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu na deň 25. mája 2019

Informácie pre voliča – voľby do EP 2019

Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do EP 2019 v súbore .docx

Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do EP 2019  v súbore .odt

Utvorenie volebných okrskov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu konaných dňa 25.05.2019 za obec Pečovská Nová Ves

 

 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2019

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky na deň 16. marca 2019 – deň konania druhého kola 30. marca 2019

Informácie pre voliča – voľby prezidenta SR 2019

Utvorenie volebných okrskov pre voľby prezidenta SR 2019

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky – 16. marca 2019

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky dňa 16.03.2019 za obec Pečovská Nová Ves

Výsledky hlasovania v II. kole volieb prezidenta Slovenskej republiky konanom dňa 30.03.2019 za obec Pečovská Nová Ves

 

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2018

Informácie pre voliča – komunálne voľby 2018

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na 10. novembra 2018

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy

Prevzatie kandidátnych listín

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva – Ľudovít Straka, Ing. 

Oficiálne výsledky komunálnych volieb v obci Pečovská Nová Ves

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2017

Výsledky hlasovania vo voľbách do VÚC 2017 v obci Pečovská Nová Ves

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva – volebný obvod č. 8

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Zverejnenie elektronickej adresy

Zoznam obcí podľa volebných obvodov

Oznámenie o volebných obvodoch

Informácie pre voliča

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA V REFERENDE 

referendum 2010

referendum 2015

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA V PREZIDENTSKÝCH VOĽBÁCH

volba_prezidenta_2009_1_kolo

volba_prezidenta_2009_2_kolo

volba_prezidenta_2014_1_kolo

volba_prezidenta_2014_2_kolo

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO NRSR

volby_nrsr_2006

volby_nrsr_2010

volby_nrsr_2012

volby_nrsr_2016

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV VUC

volby_vuc_2005

volby_vuc_2009_1_kolo

volby_vuc_2009_2_kolo

volby_vuc_2013

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

volby_ep_2009

volby_ep_2014