Oznam o možnosti predkladania projektov financovaných z Regionálneho príspevku