Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu o predĺžení platnosti územného rozhodnutia – I/68 Sabinov, preložka cesty – verejná vyhláška

Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu o predĺžení platnosti územného rozhodnutia – I/68 Sabinov, preložka cesty – verejná vyhláška

Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na líniovú stavbu: I/68 Sabinov, preložka cesty – verejná vyhláška

v súbore pdf  Oznámenie o odvolaní obce

odvolanie v súbore pdf  Odvolanie