Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: 1 pracovné miesto – školský špeciálny pedagóg alebo školský logopéd alebo sociálny pedagóg v MŠ Pečovská Nová Ves v rámci NP PRIM II.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: 1 pracovné miesto – školský špeciálny pedagóg alebo školský logopéd alebo sociálny pedagóg v MŠ Pečovská Nová Ves v rámci NP PRIM II.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: 1 pracovné miesto – školský špeciálny pedagóg alebo školský logopéd alebo sociálny pedagóg v Materskej škole Pečovská Nová Ves v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

v súbore pdf  oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_odborny_zamestnanec_ms_pnv_2021