Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: 2 miesta – rodičovský asistent v Materskej škole Pečovská Nová Ves v rámci NP PRIM II.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: 2 miesta – rodičovský asistent v Materskej škole Pečovská Nová Ves v rámci NP PRIM II.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: 2 miesta – rodičovský asistent v Materskej škole Pečovská Nová Ves v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

v súbore pdf  oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_rodicovsky_asistent_ms_pnv