Oznámenie vstupu na nehnuteľnosti – Pečovská Nová Ves – Za Ľutinkou – úprava NN siete – verejná vyhláška

Oznámenie vstupu na nehnuteľnosti – Pečovská Nová Ves – Za Ľutinkou – úprava NN siete – verejná vyhláška

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, ktorá pripravuje realizáciu stavby: Pečovská Nová Ves – Za Ľutinkou – úprava NN siete, oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté

oznamenie_vstupu_na_nehnutelnosti_Pecovska_Nova_Ves_Za_Lutinkou_uprava_NN_siete