Oznámenie o výberovom konaní na 8 pracovných miest na pozíciu člena MOPS

Oznámenie o výberovom konaní na 8 pracovných miest na pozíciu člena MOPS

Oznámenie o výberovom konaní

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie

na 8 pracovných miest na pozíciu člena miestnej občianskej a preventívnej služby.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.1.2024 o 8.30 hod.  v komunitnom centre na ul. Rómskej 778/43 v Pečovskej Novej Vsi.

Termín na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 18.1.2024 do 24.00 hod.

Oznámenie o výberovom konaní v súbore pdf  oznamenie_o_vyberovom_konani_MOPS_obec_PNV