Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Program rozvoja obce Pečovská Nová Ves pre obdobie 2023 – 2030