Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Obnova bytového domu Školská 18, Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Obnova bytového domu Školská 18, Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Obnova bytového domu Školská 18, Pečovská Nová Ves na základe návrhu vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo 524 na ul. Školská 18, 082 56  Pečovská Nová Ves v konaní zastúpených správcom bytového domu SABYT, s.r.o., Mieru 8, 083 01  Sabinov – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_kolaudacneho_konania_obnova_bytoveho_domu_skolska_18_pnv