Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Pečovská Nová Ves – úprava TS6, úprava VN a NN – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Pečovská Nová Ves – úprava TS6, úprava VN a NN – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Pečovská Nová Ves – úprava TS6, úprava VN a NN na pozemku parc. č. KN-C 780/12; 912/14; 741; 780/62; 780/38 katastrálne územie Pečovská Nová Ves, v rozsahu stavby: SO 01 VN káblové vedenie, SO 02 NN káblové vedenie, PS 01 Trafostanica – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_kolaudacneho_konania_pecovska_nova_ves_uprava_ts6_vn_nn