Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová ves, ul. Rómska, SO 01 – Verejný vodovod – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová ves, ul. Rómska, SO 01 – Verejný vodovod – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania – “Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, ul. Rómska” v rozsahu SO 01 – Verejný vodovod – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_kolaudacneho_konania_vodovod_PNV_ul_Romska