Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia “I/68 Sabinov, preložka cesty” – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia “I/68 Sabinov, preložka cesty” – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby “I/68 Sabinov, preložka cesty” – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_konania_predlzenie_ur_I_68_sabinov_prelozka_cesty