Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia stavby – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul. – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia stavby – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul. – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia stavby a upustení od ústneho pojednávania – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul. – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_konania_o_predlzeni_terminu_ukoncenia_stavby_vodovod_kanalizacia_PNV_Romska_ul