Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 7 RD ul. Na Pečovec – NN, OEZ, VO – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 7 RD ul. Na Pečovec – NN, OEZ, VO – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 7 RD ul. Na Pečovec, SO 01 NN vedenie, SO 02 Odberné elektrické zariadenia, SO 03 Verejné osvetlenie – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_pnv_ibv_7rd_na_pecovec_nn_oez_vo