Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením – Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ulice Ľutinskej, SO 01 Cyklistický chodník – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením – Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ulice Ľutinskej, SO 01 Cyklistický chodník – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením – Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ulice Ľutinskej, SO 01 Cyklistický chodník – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_predlzenie_terminu_cyklisticky_chodnik_lutinska_pnv