Oznámenie o začatí územného konania – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, VN, NN, TS – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, VN, NN, TS – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby – Pečovská Nová Ves – IBV, ul. Mlynská, SO 01 VN prípojka 22 kV, SO 02 NN vedenie, PS 01 Transformačná stanica 22/0,4 kV – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_ibv_mlynska_vn_nn_ts