Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul.

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_vodopravneho_konania_voda_kanal_romska