Pozvánka na hlasovanie OZ 15.10.2021 per rollam

Pozvánka na hlasovanie OZ 15.10.2021 per rollam

Pozvánka na hlasovanie XXVII. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves – Per rollam, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2021 od 12.00 hod. do 19.00 hod.

v súbore pdf na stiahnutie  pozvanka_oz_15102021

Návrh uznesení pre per rollam hlasovanie Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves, konané dňa 15.10.2021

v súbore pdf na stiahnutie  navrh_uzneseni_pre_per_rollam_hlasovanie_oz_15102021