Revitalizácia lokality po ukončení činnosti vykonávanej banským spôsobom Pečovská Nová Ves – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – zámer