Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch – JPÚ Pečovská Nová Ves – osídlenie