Rozhodnutie o odvolaní vo veci dodatočného povolenia stavby “Prestavba Rodinného domu” – verejná vyhláška

Rozhodnutie o odvolaní vo veci dodatočného povolenia stavby “Prestavba Rodinného domu” – verejná vyhláška

Rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2022/31402/98761/ŠSS-KM zo dňa 09.08.2022, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie obce Pečovská Nová Ves č. 115/2022-30/Mp-03 z 12.04.2022 vo veci dodatočného povolenia stavby “Prestavba Rodinného domu” – verejná vyhláška

v súbore pdf  OVBP2_2022_31402_98761_KM