Rozhodnutie – povolenie na vodnú stavbu – Lom a Ložisko Pečovská Nová Ves, objekt Ochranný protipovodňový val – verejná vyhláška

Rozhodnutie – povolenie na vodnú stavbu – Lom a Ložisko Pečovská Nová Ves, objekt Ochranný protipovodňový val – verejná vyhláška

Rozhodnutie č. OU-SB-OSZP-2024/000123-019 zo dňa 19.01.2024 – povolenie na zriadenie vodnej stavby: “Lom a Ložisko Pečovská Nová Ves”, objekt Ochranný protipovodňový val pre stavebníka PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06  Ľubotice – verejná vyhláška

v súbore pdf  rozhodnutie_povolenie_na_zriadenie_vodnej_stavby_ochranny_protipovodnovy_val_pehaes_verejna_vyhlaska