Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia – I/68 Sabinov, preložka cesty – verejná vyhláška

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia – I/68 Sabinov, preložka cesty – verejná vyhláška

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby – I/68 Sabinov, preložka cesty na pozemkoch katastrálne územie Šarišské Michaľany, Orkucany, Sabinov, Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  Verejná vyhláška – rozhodnutie o predlžení platnosti UR – I68 Sabinov, preložka cesty