Rozhodnutie – prerušenie konania – Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt Ochranný protipovodňový val – verejná vyhláška

Rozhodnutie – prerušenie konania – Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt Ochranný protipovodňový val – verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy č. OU-SB-OSZP-2023/002712-007 zo dňa 14.09.2023 – Prerušenie konania vo veci rozhodnutia na uskutočnenie vodnej stavby “Lom a ložisko Pečovská Nová Ves” , objekt Ochranný protipovodňový val – verejná vyhláška

v súbore pdf   prerusenie_konania_ochranny_protipovodnovy_val_pehaes