Rozpočet Obce Pečovská Nová Ves na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026