Červený kríž

A A A

Vedúca miestneho spolku Červeného kríža: Lýdia Karaffová

Miestny spolok Červeného kríža v našej obci sa hlási k hlavnému posolstvu organizácie a pomáha chrániť zdravie našich občanov a návštevníkov obce. Spolok zabezpečuje prvú pomoc pri kultúrnych a spoločenských podujatiach, pravidelne organizovanie darovanie krvi, nevyhnutnej tekutiny pre život človeka. Valentínska kvapka krvi, Jarmočná kvapka krvi a Vianočná kvapka krvi majú už svojich pravidelných darcov a zároveň šíria posolstvo humanizmu a pomoci človeka človeku aj ďalej.