FS Jablonečka

A A A

Vedúca súboru: Vierka Horňáková

Viac info: www.soja3.webnode.sk

Z histórie folklórneho súboru 

Folklórny súbor Jablonečka vznikol v roku 1997. Jeho  začiatky boli ako v každom začínajúcom telese neľahké. Aj keď súbor vznikol v obci, nemôžeme ho zaradiť medzi folklórne skupiny, pretože neprezentuje pôvodný folklór, čo je pre nás, ale aj pre ďalšie generácie na škodu. Myšlienka založenia folklórneho súboru bola jasná, ale zrealizovať ju bolo odvážne. V obci, ktorá podporovala predovšetkým šport a kultúra zaspala sa začala stretávať skupina zanietencov folklóru, ktorí išli hlavou proti múru, ale napokon presvedčili. Nemôžeme tvrdiť, že iba my sme tu boli jediní, pretože nejaké pokusy o folklór sa tu udiali už pred tým. Pod vedením Petra Novického tu začala účinkovať ĽH a speváčkou v nej bola terajšia vedúca FS.  Ďalší  podnet na obnovenie  folklóru a ĽH zrealizovala Anna Škvareková, ktorá bola poslankyňou obecného zastupiteľstva. Aby sme boli presní, súbor vznikol,  aby uchoval tradíciu našich predkov a tento sen zrealizovala jeho terajšia šéfka Vierka Horňáková. V obci sa toho veľa neuchovalo vzhľadom k tomu, že obec je blízko mesta, ktorého maniere zasahovali do života našich predkov,  a tak sa pomaly vytratili. Ďalšou nevýhodou bolo to, že sa tu nenašli pred nami takí ľudia, ktorí by zachytili posledné poznatky od starších pečovčanov. Nikto sa tomu nevenoval a neuchovával nejakým spôsobom zvyky a tradície. Dnes je situácia taká, že zo žijúcich ľudí vo vyššom veku, nám už informácie týkajúce sa zvykoslovia a tradícií nepodá nikto. Situácia je pre nás nepriaznivá, ale nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás. Pôsobením  Jablonečky sa situácia trocha zmenila  a  výhodou je, že v blízkosti našej obce sú  ďalšie obce, ktorých tradície mali podobný obsah a charakter. V okolitých obciach ešte žijú ľudia, ktorí si niečo pamätajú, a to je pre nás smerodajné.

Prvým pomenovaním FS Jablonečka bola Fijalečka. Po krátkom čase sme zistili, že v Prešove už existuje súbor s takým názvom, preto sme názov zmenili podľa piesne, v ktorej sa spievalo o láske a ovocnom strome jabloň. Pieseň v sebe niesla skutočný príbeh lásky. A to nás inšpirovalo k pomenovaniu súboru. Je obdivuhodné až interesantné, že prví zanietenci  folklóru ostali do dnes. Najprv sa schádzala dievčenská zložka a po troch mesiacoch sa pridala aj chlapčenská časť súboru. Vznikali choreografie tancov ako sú: krucena, polka, čardáš, koleso. Po piatich rokoch účinkovania sme zistili, že potrebujeme základňu pre mládežnícky súbor, preto vznikla detská zložka súboru. Súbor sa rozrastal a mnohí členovia sa v ňom vystriedali. Ostali len tí, ktorých folklór naozaj uchvátil a pochopili myšlienku jeho existencie. Najväčším problémom bola stále hudobná zložka, ktorá v súbore stagnovala alebo miestami aj chýbala. Prvými hudobníkmi v súbore boli Peter Novický, Antónia Kucharíková (Antolová), Danka Nemcová, Roman Matisovský. Po čase sa pridal František Skladaný z Červenice a tak sa to dookola striedalo. Bola to hudba na slušnej úrovni. No napokon folklórne záujmy vystriedali osobné a hudba sa z roka na rok zmenšovala. Istú dobu v súbore hral Majo Nalepa, Stanislav Baňas, Pavol Horňák ml., Pavol Jurčenko, Ondrej Matisovský, Dušan Podlipa, Michal Piš z Červenice. Súbor niekoľko krát sprevádzala ĽH Prešovčan. Momentálne súbor spolupracuje s ĽH Maradáš, ale má aj vlastnú hudbu, ktorej členovia sú Kristínka Lazoríková na husle, Ing. Ondrej Matisovský na violou a akordeón, Dušan Podlipa -kontrabas, Stanka Cvancigerová flauta a ako hosť Mgr. Pavol Polomský. Dnes je to už viac ako 15 rokov a pri tejto príležitosti sa súbor obohatil o spevácku zložku, ktorá spolupracovala s ĽH Mardáš pri nakrúcaní CD nosiča „Lipjanske hudaci“. Súbor má bohatý repertoár nielen zo Šariša, ale aj Zamaguria, Zemplína a  rómsky folklór. Súbor spolupracoval s niekoľkými choreografmi, ako sú manželia Pavligovci z Kežmarku, Ing. Slavomír Ondejka, Aneta Štipáková z Romathanu. Väčšinu choreografií tvorí vedúca súboru Vierka Horňáková, za pomoci svojich tanečníkov a tanečnej pedagogičky Martiny Podlipovej, ktorá patrí tiež k neodmysliteľnej časti súboru. Súbor reprezentuje folklór doma, ale aj v zahraničí. V súčasnej  dobe sa snaží o uchovávanie autenticity, aby sa zachovala pre naše ďalšie generácie. Súbor sa rozrastá o nové tváre a ponúka rôzne vystúpenia  pri rôznych kultúrnych príležitostiach. Vystúpenia samotnej hudobnej zložky so  sólistkou alebo speváckou skupinou a typické svadobné čepčenia.

fs jablonecka