Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2022 – 2024

Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2022 – 2024

Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na roky 2022 -2024

v súbore pdf  strategicky_plan_zamery_a_ciele_vyplyvajuce_z_programoveho_rozpoctu_obce_pnv_2022_2024