Tradičná fašiangová zabíjačka sa tento rok bohužiaľ neuskutoční