Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B. J. – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie – Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B. J. – verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Pečovská Nová Ves – 4 x 12 B. J. na pozemkoch parc. č. KN-C 1544/16, 1544/35, 1544/36, 1544/37, 1544/38, 1544/39, 1544/40  katastrálne územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  uzemne_rozhodnutie_pecovska_nova_ves_bytovy_dom_4x12_bj