Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 203 zo 16. apríla 2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 203 zo 16. apríla 2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 203 zo 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

v súbore pdf  uznesenie_vlady_sr_203_2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

v súbore pdf  vyhlaska_186

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

v súbore pdf  vyhlaska_187