Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 20.06.2022 o 10.00 hod. do odvolania