Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 21.06.2021