Zápisnica z rokovania OZ 31.3.2021 hlasovaním per rollam

Zápisnica z rokovania OZ 31.3.2021 hlasovaním per rollam

Zápisnica z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves hlasovaním per rollam konaného dňa 31.3.2021 v Pečovskej Novej Vsi

v súbore pdf  zapisnica_oz_31032021_per_rollam