Zápisnica zo zasadnutia OZ 18.3.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ 18.3.2021

Zápisnica z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 18.3.2021

v súbore pdf  zapisnica_oz_18032021