Zápisnica zo zasadnutia OZ 29.5.2024

Zápisnica zo zasadnutia OZ 29.5.2024

Zápisnica z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves konaného dňa 29.5.2024

v súbore pdf  zapisnica_oz_29052024