Zberný dvor bude dňa 18.5.2022 z technických príčin zatvorený